امروز سه شنبه 08 مهر 1399
school.cloob24.com
0
ریــاضی

مبحث اعداد صحیح (جدید)
فصل هشتم-توان و جذر (جذر و ریشه) (جدید)فصل هشتم-توان و جذر، ترتیب انجام عملیات ها (فعالیت ص 107) (جدید)
فصل هشتم-توان و جذر،ساده کردن عبارت های توان دار (فعالیت های ص 110 و 111)(جدید)فصل هشتم-توان و جذر،تعریف توان(فعالیت ص 104) (جدید)
فصل هفتم-مختصات (ص 96-97) (جدید)فصل هفتم-بردار انتقال (جدید)
فصل هفتم- بردارهای مساوی و قرینه (ص 94) (جدید)فصل هفتم-پاره خط جهت دار (جدید)
فصل هندسه و استدلال،فعالیت های بخش رسم مثلث (ص 36 و 37) (جدید)فصل هندسه و استدلال،روابط بین زاویه ها ص 33 تا 35 (جدید)
فصل هندسه و استدلال،روابط بین پاره خط ها ص 30 تا 32 (جدید)فصل هندسه و استدلال،تمرین صفحه 38 (جدید)
مبحث معادله خطفصل دوم
فصل اول -حل مسئله با راهبرد رسم شکلفصل اول-حل مسئله با راهبرد الگو سازی (جدول نظام دار)
فصل 2 -بخش معرفی عددهای علامت دار (ص 14 تا 16)فصل 2 -بخش جمع و تفریق اعداد صحیح 2 (ص 20 و 21)
فصل 2 -بخش جمع و تفریق عددهای صحیح 1 (ص 17 تا 19)فصل 2 -تمرین صفحه 22 (سوال 2 و4)
فصل 2 -بخش ضرب اعدادصحیح (فعالیت ص 23)فصل 2 -ضرب دو عدد منفی (غیر مرتبط با تدریس کتاب-فقط جهت اطلاعات عمومی)
فصل پنجم (5) -بخش حجم و سطح ص 69 تا 71
فصل پنجم (5) -بخش مساحت جانبی و کل ص 66 تا 68فصل پنجم (5) -بخش حجم های هندسی ص 60 تا 62
فصل چهارم -بخش معادله (فعالیت های ص 53 و 54)فصل پنجم (5) -بخش محاسبه ی حجم های منشوری ص 63 تا 65
فصل چهارم -بخش الگوهای عددی ص 44 تا 46فصل چهارم -بخش عبارت های جبری (ص47 و 48)
فصل سوم (3) -فعالیت های بخش رسم مثلث (ص 36 و 37)فصل سوم (3) -تمرین ص 38
فصل سوم (3) -روابط بین زاویه ها ص 33 تا 35فصل سوم (3) -روابط بین پاره خط ها ص 30 تا 32
فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش اعداد اول (ص 74 و 75)فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش شمارنده های اول (ص 77 و 78)
فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش بزرگترین شمارنده ی مشترک (ص 80 و 81)فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش کوچکترین مضرب مشترک (ص 83 و 84)
تمرین های دوره ای 1 مربوط به صفحات 27 و 28 فصل سوم (3) -فعالیت ص 40
ریاضی راهنمایی-باقی مانده در تقسیم هاریاضی -آموزش رسم


عربی

درس ضمائر عربی
درس اول عربی سال هفتمدرس دوم عربی سال هفتم
درس چهارم عربی سال هفتمدرس پنجم عربی سال هفتم

علوم تجربی

فصل پنجم-از معدن تاخانه
فصل ششم -سفرآب روی زمینفصل هفتم-سفرآب درون زمین
فصل دوم -مبحث اندازه گیریفصل سوم-مبحث اتم ها الفبای مواد
علوم تجربی


زبان انگلیسی

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه