امروز سه شنبه 08 مهر 1399
school.cloob24.com
0

عـــربی

سنجش یک مهرماه عربیآزمون ماهانه درس یک تا سهنوبت اول عربی -16 دیماه 92 (جدید)
آزمون عربیآزمون تستیآزمون عربی 2
سوالات تستی-درس 1 تا 8نمونه سوال فصل دوم -آذر92نمونه سوال
سوالات عربیارزشیابی نوبت دومنوبت اول و دوم
ده درساز درس 1 تا 20نمونه سوال


پیام های آسمانی
نمونه سوال تشریحی _کامل کردنی-دروس 1 تا 8 هفتم (جدید)

سوالات امتحانی درس 16نمونه سوال درس 3-4سوالات درس پنجم
سوالات امتحانی درس 13سوالات امتحانی درس 14سوالات امتحانی درس 15
سوالات امتحانی درس 10سوالات امتحانی درس 11سوالات امتحانی درس 12
سوال امتحانی درس 7سوالات امتحانی درس 8سوالات امتحانی درس 9
سوالات امتحانی درس چهارم
سوال امتحانی درس 6
سوالات امتحانی درس 1سوالات امتحانی درس 2سوالات امتحانی درس سوم
درس دومدرس سومدرس پنجم


قرآن
آزمون قرآن

نمونه سوال میان نوبت اولنمونه سوال 2 درسسوالات مهر ماه 92
آزمون قرآنامتحان قرآن تا صفحه37


ادبیات فارسی
تکلیف منزل درس سه(نخبگان)نمونه سوال املا فصل اول(جدید)
نمونه سوال درس 1و2آزمون فارسیتکلیف منزل درس 4 (نخبگان)
آزمون فارسی دستور - املا- انشا تاحکایت دعای مادرآزمون املا - مبحث 5 و 6آزمون انشا- مبحث یک تا چهار
ادبیات فارسیانشا و نگارش-مهر92آزمون املای کتبی


زبــــان انگلیسی
نمونه سوال تستی (جدید)نمونه سوال دیماه 92(جدید)نمونه سوال (جدید)
نمونه سوال Sample listening testفلش کارت های زبان انگلیسیسنجش مهرماه زبان
آزمون زبان انگلیسینمونه سوال- Reading and writingنمونه سوال Sample reading and writing test
زبان انگلیسی 92آزمون زبان انگلیسیجملات مهم درکلاس درس انگلیسی
نمونه سوال listening از درس 1 تا 4نمونه سوال Speaking ازدرس 1 تا 4نمونه سوال Reading and Writing از درس 1 تا 4
نمونه سوالعـــلوم تجربی
فصل چهارم-مواد پیرامون ما قسمت دومفصل 3-اتم ها الفبای مواد
سنجش علوم (فیزیک) مهرماه
سنجش یک مهرماه علوم(زیست)
فصل 4 -مواد پیرامون ما-قسمت اول
فصل سفر غذا و دستگاه گوارش
فصل تبادل با محیط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرارسوالات علوم
فصل کار و انرژی و تبدیل انرژی
فصل گرما و مصرف بهینه انرژی
فصل منابع انرژی
فصل سفره سلامت
فصل سلول
فصل گردش خون و قلب
آزمون علوم بحث فیزیک و زیستآزمون علومآزمون علوم 2
فصل 1و2و3سوالات علوم بخش شیمینمونه سوالات درس های یک و دو و سه
فصل سومآزمون گروهی بخش اولنمونه سوال علوم تیز هوشان
بخش سوم -فصل 13بخش سوم -فصل 14بخش سوم -فصل 15
بخش اول -فصل 7بخش سوم -فصل 11بخش سوم -فصل 12
بخش اول -فصل 4بخش اول -فصل 5بخش اول -فصل 6
بخش اول -فصل 1بخش اول -فصل 2بخش اول -فصل 3
آزمون هفتگیفصل 1


مطالعات اجتماعی
سئوالات درسی مطالعات اجتماعی (جدید)

تاریخ و جغرافیا و مدنیسوالات بخش اجتماعی همراه با جوابسوالات بخش تاریخ همراه با جواب
سوالات بخش جغرافی همراه با جوابدرس های 1و2درس 1 و 2و 3 و 4
نمونه سوالات ارزشیابیکار و فناوری
سوالات فناوریآزمون مبانی رایانه و اینترنتسوالات درس کار و فناوری سال هفتم


تفکر و سبک زندگی
سوالات درس تفکر و سبک زندگی-ترم اول (جدید)سوالات درس تفکر و سبک زندگی (جدید)سوالات 15 دیماه 92 (جدید)

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه